دانلود آهنگ الکی از سیاوش قمیشی
  دانلود آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

  نام اثر : بی سرزمین تر از باد

  خواننده : سیاوش قمیشی


  02 دسامبر 2019 137 بازدید بدون نظر

  با دانلود و شنیدن آهنگ بی سرزمین تر از باد از سیاوش قمیشی از این موزیک لذت ببرید

  هم اکنون آهنگ زیبا و قدیمی سیاوش قمیشی به نام بی سرزمین تر از باد در کئو موزیک

   

  ♫♫♫ متن آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی ♫♫♫

   

  ♫♫♫♫♫♫

   ﺻﻮرت ﻋﻜﺲِ ﺗﻮ آﻟﺒﻮم ﺧﻴﺴﻪ
  ‫دوﺑـﺎره ﺧـﺎﻃﺮه ﺗـﻮ ﺑـﻮﺳﻴﺪم
  ‫اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻲ ﺟﻮاﺑﻮ از ﺧﻮدم
  ‫ﺗـﺎ ﺣـﺎﻻ ﻫﺰار دﻓﻌﻪ ﭘـﺮﺳﻴﺪم
  ‫ﺑﺎ ﻛﺪوم ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎز ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه
  ‫ﻧـﺒﺾ اون ﺣـﻨﺠﺮهی ﻓﻴﺮوزه
  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻓﺮدای ﻣﻦ
  ‫رﻧـﮓ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮی دﻳـﺮوزه
  ‫ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
  ‫ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد
  ‫ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ
  ‫ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد
  ‫ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ
  ‫روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره
  ‫ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ
  ‫ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

  ♫♫♫♫♫♫

   

  دانلود آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی

   

  ♫♫♫♫♫♫

  ﭘﻠﻜﺎی ﭘﻨﺠﺮه رو وا ﻣﻴﻜﻨﻢ
  ‫ﺗـﻮ ﻛـﻮﭼﻪ زﻣﺰﻣﻪی ﻣﻬﺘﺎﺑﻪ
  ‫ﻫـﻤـﻪی ﭘـﻨـﺠﺮهﻫﺎ ﺧـﺎﻣـﻮﺷـﻦ
  ‫اﻧﮕﺎر اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪی ﺧﻠﻮت ﺧﻮاﺑﻪ
  ‫ﺑﻲ ﺻﺪا اﺳﻤﺘﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ
  ‫ﻫـﻖ ﻫـﻘﻢ ﭘﻨﺠﺮه رو ﻣﻴﺒﻨﺪه
  ‫دوﺑﺎره دﺳﺘﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺷﺐ
  ‫ﭘـﻠـﻜﺎی ﭘـﻨـﺠﺮﻣﻮ ﻣﻴـﺒﻨﺪه
  ‫ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
  ‫ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد
  ‫ﺑـﻲ ﭘـﺮده ﻣـﺜﻞ ﻓـﺮﻳﺎد

  ‫ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
  ‫ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد
  ‫ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ
  ‫ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد
  ‫ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ
  ‫روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره
  ‫ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ
  ‫ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

  ♫♫♫♫♫♫


  بر چسب ها :

  ثبت دیدگاه

   • کئوموزیک، پیام‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد را منتشر نخواهد شد.
   • لطفا نظر خود را به فارسی بنویسد.